Agenția de Dezvoltare Durabilă a județului Bihor are drept scop:

  • dezvoltarea durabilă
  • facilitarea relațiilor de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale membre
  • acordarea suportului necesar pentru elaborarea și implementarea proiectelor de dezvoltare județeană de interes comun
  • inițierea și dezvoltarea de proiecte cu finanțare locală, regională, națională și europeană

Obiectivele Agenției de Dezvoltare Durabilă a județului Bihor sunt:

  • sprijinirea dezvoltării economico-socială a județului Bihor, respectiv a unităților administrativ-teritoriale membre, respectând principiile dezvoltării durabile;
  • identificarea surselor de finanțare în vederea promovării și valorificării potențialului de dezvoltare la nivelul județului și al unităților administrativ-teritoriale membre;
  • atragerea unor finanțări publice și private suplimentare destinate creării de locuri de muncă, oferind totodată soluții pentru provocările sociale severe și combaterea sărăciei;
  • stimularea activităților de inovare și a competitivității întreprinderilor;
  • dezvoltarea infrastructurii fizice în vederea sporirii accesibilității unităților administrativ-teritoriale membre și a atractivității acestora pentru investitori;
  • încurajarea utilizării durabile și eficiente a resurselor naturale etc.

Echipa noastră:

Vitalyos Barna
Vitalyos Barna
Director