Consiliul Județean Bihor prin Agenția de Dezvoltare Durabilă a județului Bihor lansează prin licitațiisicap.ro, anunțul de participare SCN1127450/03.07.2023 pentru Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE AUTOGARĂ SĂCUENI. Termenul limită de depunere este 24/07/2023 ora 15.00. Documentele de achiziíi publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricíonat, complet ;i gratuit la www.e-licitatie.ro.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 8 zile prin intermediul aceleași platforme..
Valoarea totală estimată fără TVA este de 1 325 770,39 Ron.