Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor este membru în Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Bihor alături de alte unități administrativ-teritoriale din județ.

Atribuțiile Consiliului Județean Bihor sunt:

  • coordonarea activităților consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean;
  • analizarea propunerilor făcute de orașe și comune, în vederea elaborării de prognoze economice sau pentru refacerea și protecția mediului înconjurător;
  • adoptarea programelor și prognozelor de dezvoltare economico-socială a județului;
  • stabilirea orientărilor generale privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților;
  • hotărăște în condițiile legii de instituții și agenții economici de interes județean;
  • înființarea instituțiilor social-culturale, sanitare;
  • colaborarea cu agenți economici de la nivel local, național și internațional, în scopul realizării unor acținui sau lucrări de interes comun etc.

Localizare

Consiliul Județean Bihor
Sigla
Date de contact