Peste 500 de angajaţi din subordinea Consiliului Județean Bihor, trimişi în şomaj tehnic

Prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Bihor, la nivelul instituțiilor din subordinea Consiliului Județean se vor suspenda contractele de muncă ale angajaților ale căror activitate a fost redusă pe perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României.

În cadrul ședințelor Grupului de lucru pentru coordonarea la nivelul Consiliului Județean Bihor și a instituțiilor din subordine a acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor determinate de infecția cu coronavirus a fost analizată posibilitatea suspendării contractelor individuale de muncă pentru acei angajați a căror activitate a fost redusă temporar, în această perioadă.

Începând cu luna aprilie, conducătorii instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Bihor a căror activitate este redusă temporar vor proceda la aplicarea prevederilor art. XI, XII și XIII din O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice.

Dispoziția semnată, miercuri, 08.04.2020, de președintele Pásztor Sándor este o măsură de limitare a impactului negativ produs asupra bugetului Județului Bihor.

Activitatea urmează să fie redusă temporar la instituțiile subordonate pentru un număr de 519 angajați, reprezentând 55% din totalul acestora. Personalul contractual va beneficia de indemnizația aferentă șomajului tehnic suplimentată de angajator la 75% din venitul brut al fiecărui salariat. De asemenea, pentru alți 3% din angajați se vor aplica prevederile Legii 19/2020 prin care se acordă, cu prioritate, zile libere pentru supravegherea copiilor.

Situația angajaților arată că un procent de aproape 1% beneficiază de prevederile concediului de maternitate. În instituțiile subordonate Consiliului Județean Bihor, permanența se va asigura cu aproximativ 40% din personalul prezent, o parte beneficiind de concediul de odihnă.

Peste 500 de angajaţi din subordinea Consiliului Județean Bihor, trimişi în şomaj tehnic