Sprijin pentru dezvoltarea sistemului de învățământ bihorean

Sprijin pentru dezvoltarea sistemului de învățământ bihorean


Cele trei municipii și șase orașe bihorene, membre în ADD Bihor, beneficiază de sprijin financiar în valoare de 450.000 lei + TVA pentru dezvoltarea sistemului de învățământ. Fiecare UAT și-a stabilit prioritățile privind obiectivele de investiții pentru școli sau grădinițe.

 

Salonta: Centrul economic și educațio24nal, reabilitare și modernizare săli de clase + asfaltare curtea școlii la Liceul Arany János; aerotermă pentru sala de sport din localitate; loc de recreere în aer liber, echipat cu aparatură de joacă și fitness;

Beiuș: reabilitare corp clădire internat Colegiul ,,Ioan Ciordaș” Beiuș; Ștei: Școala Gimnazială ,,Miron Pompiliu” (reparații și dotări bază sportivă), Colegiul Național ,,Avram Iancu”(reparații corpuri clădiri), Liceul Tehnologic ,,Unirea” (reparații corp clădire internat, sistem supraveghere video pentru patru locații și teren sintetic);

Marghita: pregătirea unui studiu de fezabilitate pentru dotarea și modernizarea Liceului Teoretic ,,Horváth János” și proiect tehnic + execuție pentru C1, care reprezintă un teren sintetic de sport;

Vașcău: Școala Generală ,,Nicolae Bogdan” (reabilitare centrală termică, reabilitare grupuri sanitare, înlocuire uși, achiziționare aparatură electronică cabinet informatică, achiziționare mobilier școlar, reabilitare sală de sport, amenajare și dotare terenuri de sport, zugrăvire fațadă);

Valea lui Mihai: reabilitare șarpantă și învelitoare, respectiv echipamentele necesare pentru atelier lăcătușărie și atelier comerț pentru Liceul Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai;

Nucet: reparații corp secundar (atelier) la Școala Gimnazială nr. 1;

Săcueni: Liceul Teoretic ,,Petőfi Sándor” din Săcueni (obținerea autorizațiilor de funcționare plus aparate și instalații tehnologice de ultimă generație), Liceul Tehnologic nr. 1 Cadea (servicii de arhivare, sistem supraveghere plus dotarea atelierelor, laboratoarelor și internatului), Școala Gimnazială ,,Toldy” Sânnicolau de Munte (instalația de încălzire a grădiniței din Cubulcut + reparație acoperiș școală).

Sprijin pentru dezvoltarea sistemului de învățământ bihorean