Condiții de învațământ mai bune la Marghita

Începând cu anul școlar 2019/2020, în cadrul Liceului Teoretic „Horváth János” din Marghita funcționează două clase de învățământ profesional. Cei 48 de elevi urmează să se specializeze în meseriile ospătar, bucătar, zidar și instalator aer condiționat. Cum instituția de învățământ nu beneficiază de spațiul adecvat pentru realizarea orelor de practică, Agenția de Dezvoltare Durabilă din subordinea Consiliului Județean Bihor a asigurat sumele necesare pentru achiziționarea unor containere moderne.

Cele două containere achiziționare urmează să fie racordate la rețeaua de utilități pentru ca în cel mai scurt timp posibil să furnizeze spațiul adecvat pentru realizarea orelor săpătmânale de practică. Containerele beneficiază de o tehnologie care permite relocarea lor în fucție de necesitățile elevilor.

Fondurile pentru achiziția containerelor și derularea unui proces educațional modern sunt asigurate de Consiliul Județean Bihor prin Agenția de Dezvoltare Durabilă.

PÁSZTOR SÁNDOR, președinte, Consiliul Județean Bihor: „S-a verificat starea documentației lucrărilor care urmează, în perspectivă, fiindcă în scurt timp se va trece la construirea unui teren de sport artificial și școala, copiii, vor beneficia de acest teren de sport.“

De asemenea, prin ADD Bihor se va finanța realizarea studiului de fezabilitate necesar pentru extinderea unității de învățământ. Prin același program, Consiliul Județean Bihor a asigurat banii necesari pentru achiziționarea celor 6 table inteligen16te cu videoproiectoare pentru Colegiul Național „Octavian Goga” din Marghita.

Condiții de învațământ mai bune la Marghita