HELYI KÖZÖSSÉGEKET ELŐSEGÍTŐ BERUHÁZÁSOK A BIHAR MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG TÁMOGATÁSÁVAL

A Bihar megyei Tanács, a „Bihar megyei Fejlesztési Ügynökséggel” és a Közösségi Fejlődésért Egyesülettel együtt folytatják a helyi hatóságok projektjeinek finanszírozását.

A tagok Általános Közgyűlése által hozott végzésnek megfelelően, a Bihar megyei Fejlesztési Ügynökség több mint 1,6 millió lejt oszt ki hét város és megyei jogú város között. A helyi önkormányzatoknak jutó összeg fejenként 240.000 lejre emelkedik, mindegyik helyi hatóság önként szabja meg prioritásait.

Vaskohszikláson, a Bihar megyei Fejlesztési Ügynökségtől kapott pénzből kidolgozásra kerül a városi vízhálózat optimalizációjára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és műszaki terv, valamint az 5.000 méter hosszúságú, vízhozamot biztosító vízvezeték korszerűsítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása egyaránt.

A belényesi Polgármesteri Hivatal úgy döntött, hogy a kapott összeget az ”Episcop Nicolae Popovici” Helyi Kórház felszerelésére használja fel, amely projekt keretében egy folyamatos elektromos árammal történő ellátást biztosító (UPS) rendszer kiépítését, játszóterek és közterek bútorzatának beszerzését, valamint ugyancsak a Bihar megyei Fejlesztési Ügynökség által épített tanuszoda városi közhálózatra történő csatlakoztatási munkálatait kivitelezését célozta meg.

Diófáson, a Polgármesteri Hivatal arról határozott, hogy folytatják az oktatási infrastruktúraba fektetett beruházásokat. A kapott pénzből, a megyei Tanács megjavítja az 1-es számú Általános Iskola udvarát és az oktatási egység másodlagos épületét bútorzattal és informatikai felszereléssel látja el. Az épület nemrégiben a Bihar megyei Fejlesztési Ügynökség támogatásával került felújításra egy 527.901 lej értékű projekt keretében.

Nagyszalontán számos közterület kerül átépítésre és javításra, miközben Élesden a pénzt a helyi fejlesztést elősegítő projektek kezdeményezése szempontjából szükséges műszaki projektek és tanulmányok kidolgozására fordítják. A Bihar megyei Fejlesztési Ügynökség kifizeti az élesdi Polgármesteri Hivatalnak a Pacsirta (Ciocârlie) utca korszerűsítését és a Sólyom (Şoim) negyed urbanisztikai revitalizációját célzó megvalósíthatósági tanulmányokat, a „Sólyomkő” vár felújítását és revitalizációját, valamint a sportaréna és stadion lelátóinak és öltözőinek korszerűsítését érintő műszaki projektek kidolgozását.

Vaskohóban, a megyei Tanács társfinanszírozza a víz- és a csatornahálózat infrastruktúrájának korszerűsítési munkálatait. Ugyanakkor, új arculatot kap a központi park, valamint a vasútállomás környékén található autóbusz-pályaudvar is. Nem utolsó sorban, a városi polgármesteri hivatal lakónegyedi parkok kialakítását tervezi a városlakóknak.

Székelyhídon, a pénzt az előljárók a Bihar megyei Fejlesztési Ügynökség által már finanszírozott projektek folytatására és kiterjesztésére fordítják. Ezek közé sorolandó a székelyhídi utasátszálló központ – autóbusz-pályaudvar közüzemi hálózatokra való csatlakozási és az összekötő út megépítési munkálatainak kivitelezése, valamint a hegyközszentmiklósi „Toldy” Általános Iskolának szánt hőközpont beszerzése, illetve a tanuszoda parkolójának kialakítása.

A Bihar megyei Fejlesztési Ügynökség célkitűzése a megye, valamint az egyesület tagjait képező helyi önkormányzatok tartós fejlesztéseinek támogatása. Ezen új jelentős pénzösszegek által, a Bihar megyei Tanács, valamint a Bihar megyei Fejlesztési Ügynökség igazán hasznos projekteket tud véghezvinni, amelyek ténylegesen hozzájárulnak az azokat benépesítő lakosok életszínvonalának növekedéséhez.

 

HELYI KÖZÖSSÉGEKET ELŐSEGÍTŐ BERUHÁZÁSOK A BIHAR MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG TÁMOGATÁSÁVAL