KÖZÚTI INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK KEZDEMÉNYEZÉSÉT SZOLGÁLÓ ALAPOK

Vaskoh és Érmihályfalva, valamint Margitta megyei jogú város egyaránt pénzt kap a Bihar megyei Tanácstól a terelőútak megépítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozására.

A beruházás finanszírozását a Bihar megyei Fejlesztési Ügynökség biztosítja.

Az tárgyévi első ülés keretében, a Részvényesek Általános Közgyűlése, valamint a Bihar megyei Fejlesztési Ügynökséghez tartozó 9 területi adminisztratív egység képviselői rendelkeztek a megyei Tanács által biztosított összeg a Bihar megyei közösségek közötti kiosztásáról.

Az Általános Közgyűlés keretében, a helyi önkormányzatok képviselői egyhangúan arról döntöttek, hogy a Bihar megyei Fejlesztési Ügynökség tárgyévi költségvetéséből 500.000 lejt + ÁFA a Vaskoh, az Érmihályfalva, valamint a Margitta városi helyi hatóságok által igényelt, a terelőútak megépítési projektjeire vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányok finanszírozására fordítanak.

Vaskoh városa esetében, ez a projekt a Belényes-Vaskohsziklás-Biharlunka településeket összekötő út meghosszabbítását jelenti. Itt egy hozzávetőlegesen 4-5 kilométeres, újonnan épített közúti infrastrukturális beruházásról van szó.

A beruházás szükségesnek mondható Érmihályfalva esetében is ahol egyre nagyobb a települést átszelő tehergépjárművek száma. Az áthaladó forgalom nagyrészét az Ukrajna és az Oroszország irányába haladó áruforgalmat biztosító járművek teszi ki. Mindezek a járművek a településen áthaladva közlekednek, így a terelőút az egyetlen életképes megoldás a nehéz járműforgalom elterelésének problémájára.

Margitta megyei jogú városa egyetlen közúti infrastrukturális projektet sem kezdett el. Az a tény, hogy az autópálya épülőben van további érvelésként felhozható a margittai terelőút szükségessége szempontjából. A településen áthaladó, Bălcescu utcát magába foglaló főút már így is túlterhelt. A lehető leghamarabb ki kell dolgozni a terelőút projektjét.

Az egyik változat egy Tasnád irányába, a másik pedig egy Bisztraterebes irányába épülő út megépítését mutatja be. Ez a változat egy 8-9 kilométeres szakasz építését feltételezné, azonban a megvalósíthatósági tanulmány mutatná meg pontosan a projekt gazdasági terhét és előnyeit. Továbbá, figyelembe kell venni a kisajátításokra szánt összegeket is. Ebben a konfigurációban, a projektben részt vennének Vedresábrány és Tóti községek is. A csütörtöki ülés során, a Bihar megyei Fejlesztési Ügynökség tagjai másik két kezdeményezést is megtárgyaltak.

Vaskohsziklás polgármestere, Gheorghe Iulian Balaj bemutatta a vízellátás problémáját, továbbá finanszírozást igényelt az ivovíz-hálózat hozambiztosító rendszerét érintő probléma megoldására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására. Diófás esetében, Mircea Tuduce polgármester alapokat igényelt 10 darab vartopi vakációs házikó beszerzésére a helyi termékek kereskedelmi célú forgalmazását biztosító helyszínek biztosítása rendeltetéssel. Ez a két téma a következő hónapban szervezésre kerülő ülés keretében lesz megtárgyalva.

KÖZÚTI INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK KEZDEMÉNYEZÉSÉT SZOLGÁLÓ ALAPOK